SOPIMUSEHDOT
1. Valokuvien tekijänoikeudet säilyvät aina kuvaajalla.
2. Asiakkaalla on valokuvien ikuinen käyttöoikeus.
3. Valokuvien käyttöoikeutta ei saa myydä tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Tämä ei koske kuvien jakamista ystäville, sukulaisille jne vaan esimerkiksi
    ◦ useimpia valokuvauskilpailuja
    ◦ kuvien luovutusta kaupalliseen/mainonnalliseen käyttöön
4. Kuvia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman erillistä sopimusta.
6. Kuvia ei saa editoida itse.
7. Valokuvaajalla on oikeus käyttää ottamiaan kuvia mm. portfoliossaan sekä sosiaalisessa mediassa.
8. Valokuvat toimitetaan pääsääntöisesti 3-6 viikon sisällä kuvauksista. Poikkeuksista ilmoitetaan ennen kuvausta.
9. Valokuvat toimitetaan hinnastossa mainitulla tavalla.
10.Valokuvat toimitetaan JPG-tiedostoina. Kuvien raakatiedostoja ei luovuteta.
11. Kuvausmaksun tulee olla maksettuna ennen valokuvien toimitusta.
12.Valokuvaaja ei voi taata juuri tiettyjen hetkien taltiointia.
13.Asiakas on tutustunut valokuvaajan portfolioon ja kuvaustyyliin ja hyväksynyt sen varatessaan kuvauksen.
14.Aineistoa ei saa käyttää millään tavoin ennen laskun maksamista ilman erillistä, tekijältä saatua lupaa, ja tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu automaattisesti ellei laskua ole eräpäivään mennessä maksettu.
15.Kuvauksiin sisältyy huolellinen ja laadukas jälkikäsittely, sekä tarvittaessa suunnittelupalaveri.
16.Kuvaus on peruttava asiakkaan toimesta viimeistään viikko ennen kuvausta. Jos näin ei toimita, tulee kuvauksen hinnasta maksaa 50%.
17.Kuvauksen voi siirtää asiakkaan toimesta vain asiakkaasta riippumattomista syistä (kuten kuolemantapaukset, onnettomuudet, tapahtuman peruuntumiset,
sairastumiset ja loukkaantumiset, luonnonmullistukset ja muut tapahtumat, jotka estävät paikalle pääsyn tai kuvaamisen).
18.Kuvaaja voi perua tai siirtää kuvauksen vain hänestä riippumattomista syistä (kuten kuolemantapaukset, onnettomuudet, sairastumiset ja loukkaantumiset, luonnonmullistukset ja muut tapahtumat, jotka estävät paikalle pääsyn tai kuvaamisen).
19.Jos kuvaaja joutuu perumaan kuvauksen, palautetaan jo mahdollisesti maksettu summa asiakkaalle.
20.Kuvaajalla on oikeus keskeyttää kuvaaminen, jos hän tai hänen omaisuutensa ovat vaarassa. Tällöin asiakkaalle ei palauteta maksua.
21.Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran.
22.Kuvaajalla on velvollisuus huolehtia kuvien varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3 kk kuvausten jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.
23.Kuvaaja ei lähtökohtaisesti hanki kuvissa esiintyviltä henkilöiltä lupia tai suostumuksia kuvien käyttöön. Täten asiakas itse vastaa suostumusten hankkimisesta käyttäessään kuvia sitä vaativassa yhteydessä.
24.Toimeksiantosuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa osapuolet ensin neuvottelevat keskenään.
25.Sopimukset ja lisäykset on aina tehtävä kirjallisesti.
26.Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Back to Top